Beroepenvlog voor alle leerlingen van klas 3.

In het kader van loopbaanoriëntatie organiseren we normaal gesproken een beroepenmarkt voor leerlingen van klas 3. Omdat dit jaar een beetje anders is dan normaal, hebben we een iets andere opzet. In plaats van de avond op 2 november, gaan alle leerlingen een interview houden en dit filmen. Deze vlog moet vóór 2 november geplaatst worden op de sharepoint, zodat alle andere leerlingen in klas 3 dit ook kunnen zien.

Meer informatie vinden jullie in de brief:

Brief uitnodiging deelname beroepenvlog