Op de Walewyc Mavo vinden we het belangrijk dat je lekker in je vel zit. Je krijgt op onze school les van allerlei verschillende docenten die één of meerdere vakken geven. Gelukkig is er ook één aanspreekpunt voor jou en voor je klas. Dit is je mentor. Naast dat de mentor lesgeeft aan je klas, heeft hij of zij ook een mentoruur. Bij hem of haar kun je altijd terecht en ook je ouders leren de mentor kennen op de eerste ouderavond.

Mentor

Je mentor staat centraal in de begeleiding. Er vinden gesprekken met jou plaats en de mentor heeft ook contact met de vakdocent. Natuurlijk kun je tegen je mentor alles vertellen wat je dwarszit. Samen zoeken jullie dan naar een oplossing. De mentor begeleidt jou, samen met de vakdocenten, decaan en leerlingcoördinator.

Eerder heb je al gelezen dat je mentor jou eerste aanspreekpunt is. Dat geldt ook voor je ouder(s)/verzorger(s). Zij leren je mentor kennen op de eerste ouderavond en wanneer zij graag contact hebben met je mentor, kunnen zij altijd mailen of bellen. Op de ouderportaal vind je alle mail adressen van mentoren.

Een mentor helpt je onder andere met:

  • Plannen en organiseren
  • Contact binnen de klas
  • Vakkenpakketkeuze

Leerlingcoördinator

Naast je eigen mentor heeft ook elk leerjaar een leerlingcoördinator. De Walewyc Mavo heeft dus 4 leerlingcoördinatoren. Hij of zij kan de mentor ondersteunen waar nodig.

  • Klas 1: Dhr. Jelle Fitters
  • Klas 2: Mevr. Simone van Balkom
  • Klas 3: Mevr. Ine Spanjers
  • Klas 4: Dhr. Nicky Jansen

Zorgcoördinator

Als het nodig is, wordt ook de zorgcoördinator ingeschakeld. Zij kan, samen met alle anderen, meekijken welke begeleiding ingezet moet worden.

inschrijfavonden