Finale – Masked Singer

Stageweek – klas 3

Thema ouderavond – geannuleerd

Helaas hoorden we dat onze thema-avond op 9 maart niet door kan gaan. De gastspreker die de avond zou verzorgen heeft moeten afzeggen vanwege ziekte. De ouderraad van de Walewyc en het Mollercollege gaan bekijken of de thema-avond op een later tijdstip dit schooljaar nog kan doorgaan.

U wordt daar tijdig over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad Walewyc Mavo

Masked Singer – Walewyc

Walewyc pop-up store alsnog open!

Open dag – 10 Februari

Doorlopende leerroute naar ROC: Sport & bewegen

Op de Walewyc kun je als leerling drempelloos doorstromen naar de MBO opleiding Sport & bewegen op het ROC in Tilburg. Lees meer over de samenwerking tussen de Walewyc en het ROC in het onderstaande artikel.

Artikel: Samen in beweging voor beter sportonderwijs

 

 

 

Walewyc test museum

De komende tijd gaan diverse musea in Noord-Brabant gezamenlijk een programma ontwikkelen, speciaal gericht op jongeren van het VMBO. Momenteel loopt daarvoor de eerste pilot. Aan de Walewyc Mavo is gevraagd daaraan deel te nemen en natuurlijk helpen we daar graag bij. In het kader van deze pilot brachten dinsdagmiddag 16 november 14 leerlingen uit klas drie, onder begeleiding van mevrouw Wens en meneer van Haren, een bezoek aan het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.De leerlingen werden daar ontvangen met een hapje en een drankje. Na een korte uitleg kregen ze enkele “over de streep” vragen over onder andere museumbezoeken en de kunstvakken. Daarna begon een kleine rondleiding door het museum langs drie kunstwerken waar de leerlingen telkens op een andere manier bevraagd en geactiveerd werden. Ondertussen werden ze geobserveerd om te zien welke werkvormen wel en welke niet aanslaan. Zo werden er bijvoorbeeld vragen gesteld die met behulp van een pingpong-bat beantwoord moesten worden en werd de leerlingen gevraagd zich voor te stellen een persoon op een van de schilderijen te zijn. Als afsluiting werd er een evaluatie ingevuld. Als vervolg op deze eerste pilot-bijeenkomst gaan er later dit jaar nog twee leerlingen naar een denktanksessie en sluiten we het eerste deel van deze pilot af met een bezoek aan het museum met alle leerlingen van klas drie.

 

Pop-up store

Weekblad Waalwijk/ Duinkoerier 17-11-2021

Leren in een echte winkel, met echte producten en echt geld, met een pop-up store leer je in de praktijk! Daar houden de leerlingen van klas 3 (E&O) zich dit jaar mee bezig op de Walewyc-mavo. Het runnen van een echte winkel! Zo leren de leerlingen van ondernemen inhoudt.

De leerlingen zijn op dit moment in groepjes bezig met het starten van een eigen mini-onderneming. De producten die ze maken en/of inkopen, zullen ook in de pop-up store verkocht gaan worden. Daarnaast zijn ze met de docenten op zoek naar sponsoren die producten hebben, die in de pop-up store verkocht kunnen worden. De winst van deze producten wordt geschonken aan de Voedselbank Waalwijk. Mocht u hier een bijdrage in kunnen leveren, dan mag u altijd contact opnemen met de school, vraag naar Dhr. Van der Linden of Dhr. Özbay (info@walewyc.nl).

De ‘ondernemers’ van de Walewyc hebben er zin in en nodigen u graag uit om vanaf 20 december t/m 23 december te komen kijken (en kopen) in de Walewyc pop-up store. Locatie volgt snel. Graag tot dan!

Volg de ontwikkelingen van onze jonge ondernemers en bekijk de foto’s op het leerling/ouder portaal! 

Fietscontrole & schoolontbijt

Op dinsdag 2 november was in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland de jaarlijkse fietscontrole op de Walewyc. Alle mentoren hebben samen met de lentoren (leerling mentoren) de fietsen van de leerlingen in de brugklas gecontroleerd op verschillende punten maar vooral op de verlichting nu de dagen weer korte worden. Als presentje ontvingen de leerlingen een reflector sleutelhanger die ze aan de sleutelbos kunnen hangen zodat ze extra opvallen in het donker 😉.

Als afsluiting van de fietscontrole was er het nationale schoolontbijt in het kader van een gezonde school. De mentoren hebben samen met de klas de fietscontrole besproken, er is aandacht geweest voor de proefwerkweek voor de leerlingen uit de Olympiaklas en er is natuurlijk met zijn alle gezellig gekletst over de vakantie!

Kijk op het leerling/ouder portaal voor de foto’s 

 

Young Impact

op 21 oktober is er in het kader van de burgerschapsvorming een “School take over” georganiseerd voor alle leerlingen van onze school. Dit evenement werd georganiseerd door de organisatie Young Impact. Een non profit organisatie die je helpt de wereld te verbeteren op een manier die zelf bij je past! De leerlingen werden uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. Dit konden de leerlingen doen door: een enge slang om de nek te doen, een lach workshop te volgen, leren presenteren, breakdance en nog veel meer. Op deze manier leerden de leerlingen wat ze zelf belangrijk vinden en welke manier van impact maken het beste bij de leerlingen past. De leerlingen hebben daarbij gekeken naar hun sterke eigenschappen en eigenschappen die ze kunnen verbeteren. Vervolgens zijn er lessen gegeven over verschillende maatschappelijke thema’s zoals: Gelijke kansen, de Maatschappij, Diversiteit, Klimaat en Gezondheid. In deze lessen gingen de leerlingen in gesprek over deze verschillende thema’s en voerde verschillende discussies.

Vervolgens hebben de leerlingen op hun eigen manier Impact proberen te maken in hun eigen omgeving. Zoals kaarten schrijven voor eenzame oudere, een plan opstellen om onze school beter voor het milieu te maken en op welke manier ze een steentje kunnen bijdrage aan de mensen van de voedselbank.

Het maken van maatschappelijke impact werd feestelijk afgesloten met rapper: Bokoesam die samen met de leerlingen het  atrium van de school op zijn kop heeft gezet! Een geslaagde dag waarbij het rekening houden met elkaar en het bedenken op welke manier jij Impact kan maken in de maatschappij centraal stonden.

Kijk op het ouder en leerling portaal voor de foto’s! 

Projectdag 1

Op 20 & 21 oktober 2021 was de eerste projectdag van dit schooljaar. De leerlingen zijn op verschillende manieren met verschillende vakken aan de slag gegaan. Op het ouder & leerling portaal zijn de foto’s van deze dag terug te vinden.

Klas 1
De leerlingen in klas 1 hebben gewerkt aan het project landkaarten en fabeldieren. De leerlingen ontworpen een eigen wereld. Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan om een eigen fabeldier te maken dat aangepast is aan het leefgebied.

Klas 2
De leerlingen in klas 2 zijn naar het Jheronimus Bosch museum in Den Bosch gegaan waarbij ze gekeken hebben naar de kunstwerken van Jeroen Bosch. Vervolgens hebben de leerlingen een zelfportret gemaakt met allerlei hindernissen. Als afsluiting hebben de leerlingen een stadswandeling gemaakt met een opdracht voor aardrijkskunde.

Klas 3
In klas 3 hebben de leerlingen verschillende workshops gevolgd die aangeboden zijn door het MBO. De workshops stonden in het teken van het leren kennen van verschillende opleidingen. Dit is een onderdeel van  het LOB en vakkenpakketkeuze programma van de leerlingen.

Klas 4 
De leerlingen in klas 4 hebben een bezoek gebracht aan de tweede kamer in Den Haag. De leerlingen hebben geleerd hoe onze democratie in elkaar zit en hebben zelf een wetsvoorstel ingediend.

NIEUWSBRIEF GROEP 7 & 8

Beroepenmarkt

WM2C wint een dagje Efteling!