Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen, docenten en andere
medewerkers op school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen
leuker te maken, om contact te houden met elkaar, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar
sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild en ongewenst delen
van foto’s of andere gegevens. Daarvan moeten we ons allemaal bewust zijn, we moeten er
zorgvuldig mee omgaan en er met elkaar over praten. Dit reglement kan gebruikt worden om op
school, in de klas, maar ook thuis te praten over wat acceptabel is op sociale media en het internet (en
wat niet). Lees hier verder.