Wanneer ben je cum laude geslaagd?

Je bent cum laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, de vakken in het sectordeel én het vak met het hoogste cijfer in het vrije deel een 8,0 of hoger is.

De cijfers van vakken die meetellen voor de uitslagbepaling zijn 6 of hoger. De rekentoets telt hierbij dus niet mee.

De vakken gym, ckv en het sectorwerkstuk heb je afgesloten met minimaal een voldoende.