Op de Walewyc-mavo hebben we diverse projectdagen waarop de leerlingen op een andere manier leren. Voor de leerlingen is het soms weleens prettig dat de reguliere lessen worden onderbroken door projectdagen. Regelmatig komen er dan ook gastdocenten om lessen te geven. We werken tijdens projectdagen vaker in groepjes, want leren samenwerken is belangrijk.

Ook zijn de projecten vaak vakoverstijgend; dat betekent dat je tijdens die projectdagen dingen leert van verschillende vakken. Een aantal jaren draaien we in klas 1 het project Globaland. Dat is een tweedaags project (van aardrijkskunde en geschiedenis) waarbij leerlingen in groepjes een eigen land besturen. Alle landen strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk geld te verdienen voor hun eigen land. Je snapt natuurlijk wel dat de winnaars dan ook een echte prijs verdienen.