Met ingang van maandag 4 september 2017 is er een nieuw beleid met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefoon. In elke lesruimte van de Walewyc-mavo hangt voortaan een zogenaamde telefoontas.

Met de telefoontas zetten we het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de lessen bewust en functioneel in, maar de telefoontas ondersteunt  tegelijkertijd ook rust en duidelijkheid tijdens de les. We verbieden telefoons niet binnen de school, maar gebruiken ze wanneer dat nodig is. Doel is om een goed en veilig onderwijsklimaat te creëren, maar ook de privacy van leerlingen en medewerkers te respecteren.

Alle leerlingen  hebben de keuze om de telefoon in hun kluis te bewaren of in de telefoontas te deponeren. De school is niet aansprakelijk voor diefstal/beschadiging indien de leerling de telefoon meeneemt naar de les en daar gevraagd wordt de telefoon in de telefoontas te deponeren.

Protocol:

*Bij binnenkomst doen de leerlingen hun telefoon in de telefoontas.

* De telefoon blijft in de telefoontas (of kluisje) tot de zoemer, ongeacht het moment van het opruimen van andere leermaterialen. Bij het verlaten van het lokaal wordt de eigen telefoon weer meegenomen.

Wat als..

* Indien de leerling tijdens de les toch de mobiele telefoon zichtbaar bij zich heeft of de mobiele telefoon onzichtbaar afgaat of geluid maakt, moet de mobiele telefoon voorzien van de leerlingennaam en klas, ingeleverd worden bij de docent/ invaller/surveillant. Deze levert de telefoon na de les in bij dhr. Heijnemans of mevr. Coenders. De leerling kan de telefoon diezelfde dag ophalen vanaf 16.00 uur.

* Indien de mobiele telefoon herhaaldelijk moet worden ingeleverd, kan de leerlingencoördinator een extra strafmaatregel opleggen én daarover contact opnemen met de ouders/verzorgers.

* Bij bijzonderheden in de thuissituatie, blijft deze regel onveranderd. De leerling kan immers tussen de lessen of in de pauzes de telefoon gebruiken. In noodgevallen kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de administratie van de school, waarbij de leerling dan verwittigd wordt via de mentor of leerlingencoördinator.