In het derde leerjaar kiest elke leerling een praktijk of beroepsgericht vak. In het vierde leerjaar kiest een leerling voor een theoretische of een gemengde leerweg.