Ouderraad
De ouderraad wordt door de schoolleiding betrokken bij activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. De raad op haar beurt betrekt andere ouders bij wat er op school gebeurt. Onderwerpen en thema’s waarin de ouderraad participeert zijn o.a.:
• Thema-avond samen met het Dr. Mollercollege
• Onderwijs- en culturele activiteiten
• De gezonde school
• Totally Traffic (veilig op weg naar en van school)

De ouderraad bestaat uit minimaal acht leden; gemiddeld twee tot drie leden per leerjaar. Als een leerling begint op de Walewyc-mavo, kunnen de ouders zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Door middel van schriftelijke verkiezingen worden vervolgens door de ouders nieuwe leden gekozen.
E-mail: ouderraad@walewyc.nl