Reglement bezwaar en beroep

Dit reglement regelt de procedure welke dient te worden gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot

A. toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en
B. examenzaken.

OMO Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken 2015