Op maandag, woensdag en donderdag kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk maken onder begeleiding van een docent.

Aan het begin elke periode is er een mogelijk om leerlingen aan te melden voor huiswerklas voor leerjaar 1 en 2 of voor leerjaar 3 en 4. De begeleiding van de huiswerkklas gebeurt door docenten van de Walewyc. De docenten worden ondersteund door vrijwilligers verbonden aan de school. Aan de huiswerkbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Dit is een extra service van de Walewyc-mavo!

Meer lezen over de huiswerkbegeleiding? Lees hier ook de leerlinginformatie met de regels en afspraken.