Gemengde Leerweg

De eerste twee leerjaren zijn voor alle leerlingen hetzelfde, om de overgang vanuit het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tweede wordt het vakkenpakket van de brugklas uitgebreid met Duits, natuurkunde en economie.

Omdat de Walewyc-leerlingen voor een groot gedeelte doorstromen naar het MBO niveau 4, een beroepsopleiding, willen we alle leerlingen in de derde klas laten kennismaken met een praktijk of beroepsgericht vak.

Op het einde van de tweede klas mogen leerlingen kiezen uit 1 van de 4 praktijk/beroepsgerichte vakken:

  • Zorg en welzijn
  • Economie en ondernemen
  • Dienstverlening en producten
  • LO2 (gym als examenvak)

In de beroepsgerichte Leerwegen krijgen leerlingen zicht op de profielen van het latere beroepsonderwijs.

De profielen zijn:

  • Economie
  • Zorg & welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

Op het einde van klas 3 kan de leerling beslissen of hij/zij een beroepsgericht vak meeneemt naar het examenjaar. Kiest een leerling voor een examen van 5 AVO-vakken een beroepsgericht vak, dan ontvangt de leerling een diploma Gemengde Leerweg. Kiest de leerling het beroepsgerichte vak als extra vak (6 AVO-vakken + beroepsgericht vak), dan ontvangt de leerling een diploma Theoretische Leerweg. Met beide diploma’s kan een leerling naar MBO niveau 4.