Dienstverlening & Producten

Wil je je breed oriënteren op de vele beroepenwerelden, arbeidsgebieden en soorten werk, dan kun je kiezen voor Dienstverlening en Producten. Met deze opleiding stel je een definitieve keuze voor studie- en beroepskeuze nog even uit; het leidt tegelijkertijd tot een versterking van de “definitieve” studie- en beroepskeuze.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met beroepsgerichte praktijkopdrachten. Hierbij ligt de nadruk dat we je sociaal vaardiger maken, waardoor je je snel kunt aanpassen in een snel veranderende maatschappij.

Het is uitdagend onderwijs voor zowel jongens als meisjes om je breed te oriënteren en vormt een goede basis voor instromen in het MBO.

Als je kiest voor D&P betekent dit dat je onderwijs volgt dat gericht is op betekenisvolle opdrachten in een uitdagende leeromgeving. Je leert algemene- en beroepsvoorbereidende vaardigheden aan, waarbij je goed voorbereidt op het mbo.