Theoretische Leerweg

Op de Walewyc-mavo wordt lesgegeven in de Theoretische Leerweg. In klas 1 en 2 volgen de leerlingen dezelfde theorie en praktijklessen. In klas drie worden naast de theorie en praktijklessen ook de beroepsgerichte vakken van de Gemengde Leerweg aangeboden.

Op het eind van klas 3 kan elke leerling beslissen in welke leerweg hij of zij examen doet:

1. De Theoretische Leerweg (6 of 7 AVO-vakken)

2. De Gemengde Leerweg (5 AVO-vakken en een Beroepsgerichtvak).

Leerlingen die de Theoretische Leerweg willen uitbreiden als 7e vak een beroepsgerichtvak, ontvangen een diploma Theoretische Leerweg.

Met een diploma Theoretische Leerweg kun je doorstromen naar het havo.