Leerwegen

Alle leerlingen worden geplaatst in de brugklas mavo-havo en kunnen aan het einde van het eerste leerjaar doorstromen naar het tweede jaar van de havo, mits voldaan wordt aan de doorstroomcriteria.

Verder zijn de eerste twee leerjaren zijn voor alle leerlingen hetzelfde, om de overgang vanuit het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tweede klas wordt het vakkenpakket van de brugklas uitgebreid met natuurkunde, Duits en economie. In de derde klas volgt iedere leerling een beroepsgericht vak, ongeacht of de leerling nu voor de theoretische of gemengde leerweg gaat kiezen. Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keus gemaakt: theoretische of gemengde leerweg. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is maar klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 AVO-vakken) en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 AVO-vakken plus één beroepsgericht vak).

Binnen de eigen leerweg  kiest elke leerling voor een sector.