Aanmelden brugklas 2021-2022

Wat leuk dat je je wilt aanmelden voor de brugklas van de Walewyc-mavo . Dit jaar kun je je bij onze school van 1 t/m 23 maart digitaal aanmelden. Als je je later in het jaar wilt aanmelden voor de brugklas of leerjaar 2 of hoger, dan graag contact opnemen met mevr. Saskia Jessen, tel. 0416-333220 of via email s.jessen@walewyc.nl.

Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld, verzoeken we je de ‘Adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs’ (POVO formulier) te mailen naar aanmelding@walewyc.nl.

Mocht je toch liever een papieren aanmeldformulier invullen, dan is dat ook mogelijk. We hebben de basisscholen enkele exemplaren gestuurd of je kunt het downloaden via deze link. Na het invullen kan het formulier eveneens gemaild worden naar aanmelding@walewyc.nl.

Vanaf 15 maart a.s. gaan wij contact opnemen met degenen die zich hebben aangemeld om kennis te maken en om de juiste schrijfwijze van de naam en het BSN-nummer via de identiteitskaart of paspoort te controleren.

Op 18 mei 2021 versturen wij de uitslag van de toelating naar jou en je ouders en de basisschool. Ook ontvang je een brief waarop je mag aangeven bij wie je graag in de klas wil zitten.
Tijdens de kennismakingsmiddag op dinsdag 22 juni a.s. hoor je in welke klas je komt.

Inschrijvingen voor de Olympiaklas;

De Olympiaklas is een samenwerking tussen de Walewyc-mavo én het Dr. Mollercollege. We hebben afgesproken dat de inschrijving voor de Olympiaklas plaatsvindt op de Walewyc-mavo.

Hoe schrijft u uw kind hiervoor in?

  1. U vult voor uw zoon/dochter het aanmeldformulier in van onze school en u kruist aan brugklas Walewyc.
  2. U meldt bij aanmelding dat uw zoon/dochter interesse heeft voor de Olympiaklas.

Deze melding wordt door ons geregistreerd.
Na aanmelding  gaan we  naar de basisscholen voor het advies en de toelichting van de leerkracht van groep 8. Dit advies wordt meegenomen in de toelatingscommissie. De commissie beslist of uw zoon/dochter kan plaats nemen in de Olympiaklas.

Is uw zoon/dochter vanwege de criteria niet plaatsbaar, dan zal er persoonlijk contact opgenomen worden.

Aanmelden voor klas 2 of hoger kan alleen geschieden nadat er een gesprek met de schoolleiding is geweest.