Op maandag 8 maart en dinsdag 9 maart 2021 zijn de inschrijfavonden van de Walewyc-mavo.

  • Op maandag kun je je tussen 18.30 en 20.30 uur inschrijven als je achternaam begint met de letters A tot en met J.
  • Op dinsdag kunnen de leerlingen met de achternaam die begint met de letters K tot en met Z zich tussen 18.30 en 20.30 uur inschrijven.

Voor een volledige inschrijvingen hebben wij de volgende formulieren nodig:

  • Het Adviesformulier. Dit formulier krijg je via je basisschool en hier staat op welk advies de groepsleerkracht je heeft gegeven.
  • Het aanmeldingsformulier van onze school. Dit krijg je mee op de basisschool. Let op:  aanmeldingsformulieren nemen wij niet vóór de inschrijfavonden in behandeling!
  • Een  paspoort of identiteitskaart. We checken ter plaatse je (doop)namen, Burgerservicenummer (BSN) en geboorteplaats, zodat alle informatie correct in onze administratie komt te staan.

Als alle leerlingen zich hebben aangemeld maken we afspraken met alle groepsleerkrachten van groep 8. We spreken dan de leerlingen door en bespreken ook het Onderwijskundig Rapport (het POVO-formulier). We noemen dat ook wel de warme overdracht. Daarna worden de brieven over de definitieve plaatsing verstuurd. Als je bent aangenomen, dan krijg je natuurlijk een uitnodiging voor de introductiemiddag.

Ben je op de inschrijfavonden verhinderd, neem dan contact op met mevrouw Saskia Jessen, telefoon (0416) 33 32 20.

Inschrijvingen voor de Olympiaklas;

De Olympiaklas is een samenwerking tussen de Walewyc-mavo én het Dr. Mollercollege. We hebben afgesproken dat de inschrijving voor de Olympiaklas plaatsvindt op de Walewyc-mavo.

Hoe schrijft u uw kind hiervoor in?

  1. U vult voor uw zoon/dochter het aanmeldformulier in van onze school en u kruist aan brugklas Walewyc.
  2. U meldt bij aanmelding dat uw zoon/dochter interesse heeft voor de Olympiaklas.

Deze melding wordt door ons geregistreerd.
Na aanmelding  gaan we  naar de basisscholen voor het advies en de toelichting van de leerkracht van groep 8. Dit advies wordt meegenomen in de toelatingscommissie. De commissie beslist of uw zoon/dochter kan plaats nemen in de Olympiaklas.

Is uw zoon/dochter vanwege de criteria niet plaatsbaar, dan zal er persoonlijk contact opgenomen worden.

Aanmelden voor klas 2 of hoger kan alleen geschieden nadat er een gesprek met de schoolleiding is geweest.