Op de Walewyc zijn er in ieder leerjaar buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen. De leerlingen van klas 1 hebben een introductieweek waarin diverse activiteiten in de school, maar ook in de omgeving gepland staan. Het doel van die week is om de school, elkaar én de mentor alvast een beetje te leren kennen. De leerlingen van klas 2 gaan op excursie naar Den Bosch.

Voor de bovenbouw worden jaarlijks excursies en werkweken georganiseerd. In het derde leerjaar gaan de leerlingen op schoolkamp, in de vierde staat er een excursie naar Canterbury op het programma. Niet voor niets bewaren oud-leerlingen bijzonder goede herinneringen aan deze reizen.