Op de Walewyc staan we met veel mensen klaar om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. De bedoeling van elke vorm van begeleiding is dat een leerling zich prettig voelt en zo goed mogelijk kan presteren. De mentor is de spil van de begeleiding en kent de hem toevertrouwde leerlingen persoonlijk. Met enige regelmaat hebben mentor en leerling een gesprek en de mentor heeft daarnaast contact met collega’s over de individuele prestaties. Zo ontstaat er een goed beeld van het presteren van zijn pupil. Mochten er problemen zijn op welk gebied dan ook, dan is de eigen mentor het eerste aanspreekpunt. De begeleiding bij studie- en beroepskeuze is een samenspel van mentor, decaan en vakdocenten, maar ook hierin blijft de eigen mentor het centrale aanspreekpunt.