Examens

Als we het hebben over de examens, dan gaat het niet alleen over het centraal examen, maar ook over de schoolexamens. De examens beginnen eigenlijk al in klas 3 met de PTA-opdrachten.