Buiten de 4V’s hebben we ook een uitgebreider verhaal. Je vindt hierin alle rechten en plichten die voor jou als leerlingen van belang zijn in ons LEERLINGENSTATUUT.