Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’. Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding.

De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.

Voor het aanvragen van verlof of in verband met verzuim gebruik gemaakt te worden van een standaardformulier. Download hier het formulier Aanvraag verlof leerlingen. Ingevulde formulieren moeten worden ingeleverd bij mevrouw Jessen (klas 1 en 2) of bij meneer Bregonje (klas 3 en 4).