Op de Walewyc-mavo hebben we lessen van 50 minuten. Een normale lesdag begint om 8.20 uur en kan duren tot 16.40 uur.  Dat is het einde van de huiswerkbegeleiding en soms krijg je na de gewone lessen ook nog wat extra uitleg van een docent. We verwachten daarom ook dat je tot 16.40 uur beschikbaar bent voor school.

Kijk voor roosterwijzigingen altijd op de mededelingenborden in de school en houd Magister goed in de gaten.

Lestijden normaal rooster
1e uur 08:20 – 09:10 uur
2e uur 09:10 – 10:00 uur
3e uur 10:00 – 10:50 uur
pauze 10:50 – 11:10 uur
4e uur 11:10 – 12:00 uur
5e uur 12:00 – 12:50 uur
pauze 12:50 – 13:20 uur
6e uur 13:20 – 14:10 uur
7e uur 14:10 – 15:00 uur
8e uur 15:00 – 15:50 uur
9e 15.50 – 16.40 uur

Tijdens rapportvergaderingen, kerstvieringen en andere activiteiten kunnen we ook gebruik maken van het verkorte rooster. Bij projectdagen kunnen de pauzes afwijken van de normale tijden.

Lestijden verkort rooster
1e uur 08:20 – 09:00 uur
2e uur 09:00 – 09:40 uur
3e uur 09:40 – 10:20 uur
pauze 10:20 – 10:40 uur
4e uur 10:40 – 11:20 uur
5e uur 11:20 – 12:00 uur
6e uur 12:00 – 12:40 uur
pauze 12:40 – 13:10 uur
7e uur 13:10 – 13:50 uur
8e uur 13:50 – 14:30 uur
9e uur 14:30 – 15:10 uur