Lesverzuim
We waarderen het als u afspraken met de tandarts of dokter zo veel mogelijk buiten de schooltijden inplant. Mocht het toch onder schooltijd gepland zijn, dan vragen we u om vantevoren aan uw zoon of dochter een ingevuld formulier lesverzuim/betermelding mee te geven. Uw kind mag dat inleveren bij de administratie van de school

Betermelding na ziekte
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon of dochter onverhoopt ziek wordt. Dan vragen we u om dat diezelfde ochtend telefonisch aan ons door te geven. Als uw zoon of dochter weer op school komt, vragen we u om het formulier lesverzuim/betermelding ingevuld mee te geven aan uw zoon of dochter. Uw kind mag dat ook dan inleveren bij de administratie van de school.

Download hier het Lesverzuim betermelding formulier.