Dit schooljaar (2017-2018) zijn we op de Walewyc gestart met een LO2-klas. Een klas met 28 enthousiaste leerlingen die de primeur heeft deel te nemen aan dit nieuwe vak. Hieronder staat beknopt beschreven wat  LO2 inhoudt. LO2 zou je kunnen kiezen in klas 2  in plaats van een van de drie andere gemengd leerwegvakken. LO2 staat dus los van LO1, dat zijn de reguliere LO-lessen die iedereen volgt.

LO2 is een vak waarbij de nadruk ligt op bewegen. Bewegen in de ruimste zin, dus zullen er heel veel sporten aan bod komen. Maar ook leren over bewegen is erg belangrijk. Je kunt dan denken aan: spelregelkennis, hoe werkt het menselijk lichaam bij bewegen, wat kan en moet ik doen bij een sportblessure (EHBSO) . Ook ga je je verdiepen in bewegen, dat wil zeggen dat je nog beter wordt in bepaalde sporten en dat je beter weet hoe een spel gespeeld of een specifieke techniek toegepast moet worden. Bij LO2 zullen we je ook leren: organiseren, plannen, creatief denken en samenwerken. Fair-Play is hierbij als vanzelfsprekend erg belangrijk. Ook ga je bewegingen van jezelf en anderen bekijken en verbeteren. Dit doe je op momenten dat je les geeft aan kleine groepjes en aan de hand van bewegingsanalyses. Doordat je vaak in kleine groepen werkt is samenwerking en goed communiceren erg belangrijk. Hierin word je ook gecoacht. Natuurlijk ga je jouw kennis en enthousiasme delen door middel van een stage bij een sportvereniging.

LO2 is een goed vak om te kiezen als je bijvoorbeeld naar het CIOS of ROC sport & bewegen wilt gaan. Maar ook als je denkt aan geüniformeerde beroepen zoals politie en landmacht. De vaardigheden die je opdoet bij LO2 kun je ook heel goed gebruiken bij een opleiding in de toeristische sector. Denk hierbij aan het verzorgen van animatie, toernooien en omgang met mensen. Zelfs als je hierna een managementopleiding wil gaan doen, sluit LO2 erg goed aan. Het aansturen, overzicht houden en het coachen ga je bij ons leren.

Dit jaar kunnen de huidige tweede klas leerlingen voor het eerst het vak LO2 kiezen in klas 3 om het vervolgens ook als examenvak mee te nemen in klas 4. Omdat LO2 een algemeen vormend vak is, valt het niet onder de gemengde, maar onder de theoretische leerweg. Je sluit het vak af voordat de centrale examens beginnen.

Komend jaar is er ruimte voor één klas LO2. Daarom zal aan de hand van een test, waarin een aantal vakspecifieke onderdelen aan bod komen, én het advies van de gymdocenten bepaald worden of je deel kunt nemen aan LO2.

In leerjaar 3 en 4 omvat LO2  drie aaneengesloten lesuren per week. Op die manier kunnen we praktijk en theorie goed combineren.

Zoals je ziet is LO2 een uitdagend vervolg op LO1 en is het een goede basis voor diverse vervolgopleidingen.