De mentoren vormen het eerste aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerlingen.

In de Mentoren lijst 2018-2019 kunt u zien welke mentor uw zoon/dochter heeft en wat zijn/haar emailadres is.