De visie op onderwijs binnen OMO SG De Langstraat, en dus binnen de Walewyc, het d’Oultremontcollege, het Dr. Mollercollege en het Van Haestrechtcollege is gericht op alle leerlingen die zijn toegelaten en omschrijven we als volgt:

  • Goed onderwijs
  • Respectvol samenleven
  • Zorg in dienst van onderwijsdoelen
  • Meer dan goed onderwijs

Doelstellingen 2011-2015

  • Onderwijs: van goede intentie naar resultaatgericht werken
  • Docent: van competentieprofiel naar eigen maat voor meesterschap
  • Scholen en omgeving: van interne maat naar extern spiegelen
  • Bedrijfsvoering: van blijvend bezuinigen naar duurzaam investeren