Waar twee scholen samenwerken, ontstaan de mooiste dingen

De Olympiaklas is een klas voor leerlingen die het aandurven om te starten in een havo/mavoklas. We starten nu voor het tweede jaar met met de Olympiaklas. Deze klas biedt de basisschoolleerlingen met een mavo/havo-advies aan om les te volgen op havo-niveau. Deze leerlingen schrijven zich in op de Walewyc-mavo, maar krijgen les op havo-niveau van zowel docenten van de Walewyc-mavo als van het Dr. Mollercollege.

De Olympiaklas loopt tot en met klas 3. Elk jaar bespreken we op het eind welke leerroute op dat moment het beste past bij de talenten van de leerling. Na een brugklasperiode van drie jaar kan de leerling overstappen naar klas 4 havo óf naar de examenklas 4 mavo.

De Olympiaklas biedt kansen om leerlingen uit te dagen op havo-niveau volgens de werkwijze en expertise van het Dr. Mollercollege en de duidelijke, veilige structuur van de Walewyc-mavo. Voor zowel de leerlingen als de scholen is dit een geweldige uitdaging!

In deze flyer Proeflessen en Olympiaklas vindt u meer informatie. Wilt u meer weten over de Olympiaklas? Neem dan contact op met mevrouw Jessen, tel. no 0416- 333220.