We willen u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk informeren. Mocht u onverhoopt toch informatie missen op onze website dan vragen wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar info@walewyc.nl.