Niet aan de zijlijn!

De ouderraad van de Walewyc behartigt de algemene belangen van alle leerlingen en hun ouders. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders stimuleren en de communicatie tussen school en ouders bevorderen. Betrokkenheid van de ouders is belangrijk om het leefklimaat en onderwijs op school te verbeteren. De ouderraad overlegt daarvoor regelmatig met de directie van de school en is vertegenwoordigd in de deelraad (DR) en de medezeggenschapsraad (MR). Als ouder wordt u betrokken bij de ouderraad. Natuurlijk kunt u ook actief worden of een van onze vergaderingen/activiteiten bezoeken.

De ouderraad bestaat op dit moment uit zeven ouders. Voor elk leerjaar proberen we minimaal twee ouders afgevaardigd te hebben. Ouders kunnen zich aanmelden bij de voorzitter of secretaris van de ouderraad of tijdens de eerste informatie-avond voor de ouders van de eerste klassers. De raad kiest uit de leden van de ouderraad een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Twee leden van de ouderraad zijn tevens lid van de deelraad (DR) en hebben zitting in de medezeggenschapsraad (MR) van de scholengroep de Langstraat.

De ouderraad komt zo’n zes keer per jaar bijeen samen met een afgevaardigde van de directie. De onderwerpen op de agenda hebben betrekking op zowel strategische als operationele beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar en er wordt verslag van gedaan.

Als u een keer aanwezig wilt zijn bij een vergadering, stuur dan een mail naar ouderraad@walewyc.nl.

Samenstelling van de ouderraad schooljaar 2020-2021:

Dhr. Verschuren (vader van leerling klas 3), voorzitter

Mevr. de Jonge (moeder van leerling klas 4), secretaris en lid DAR

Mevr. Verdijk (moeder van leerling klas 4)

Dhr. Keijzers (vader van leerling klas 4), penningmeester

Mevr. Van Helvoirt (moeder van leerling klas 3), lid DAR en MR

Mevr. Van den Heuvel (moeder van leerling klas 2)

Dhr. Van der Steen (vader van leerling klas 2 en 3)

Dhr. Coesmans (vader van leerling klas 2)

Heeft u vragen of wilt u contact? De ouderraad is altijd te benaderen met een vraag of suggestie. U kunt ons per mail bereiken via ouderraad@walewyc.nl

Bekijk hier ook het reglement ouderraad.