Overgangsnormen

Om te kijken of kinderen aan het einde van het schooljaar over kunnen naar het volgende schooljaar hanteren we de overgangsnormen. Hierin kunt u precies lezen wanneer uw kind wel of niet overgaat. U vindt er ook de afspraken voor de overstap naar havo-2.

Overgangsnormen GT
Om te kijken of een leerling over kan gaan naar een hogere klas, kijken we naar het aantal verliespunten bij de eindcijfers. Als u het aantal verliespunten heeft opgeteld, dan kijkt u naar de tabel hieronder.

Cijfers Verliespunten
5         1
4         2
3 en lager         3

Een leerling mag niet blijven zitten in klas 1. Een leerling mag ook geen twee schooljaren achtereenvolgend blijven zitten. Alleen het eindexamenjaar mag de leerling altijd een keer opnieuw doen, ongeacht het feit of hij/zij al een keer is blijven zitten.

Aantal verliespunten Betekent:
2 of minder verliespunten De leerling gaat over naar de volgende klas.
3 tot 4 verliespunten De leerling wordt besproken in de rapportvergadering. Deze vergadering beslist of de leerling blijft zitten of dat hij/zij tóch over is.
5 of meer verliespunten De leerling blijft zitten.

Overgangsnormen Olympiaklas 1

De overgangsnormen met betrekking tot de Olympiaklas vindt u hier in de Overgangsnormen Olympiaklas 1

Overstappen naar havo

Na de brugklas kan een leerling soms overstappen naar 2 havo. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

x     De leerling heeft een gemiddelde van 7,5 tot 8 over alle cijfers: de leerling wordt besproken in de docentenvergadering.
In de vergadering wordt er beslist of hij/zij wordt geplaatst in havo 2 of vmbo 2.

x     Bij een gemiddelde van 8 of hoger en mag de leerling zelf kiezen of hij/zij wil doorstromen naar havo 2 of vmbo 2.
De docentenvergadering geeft  een advies, maar de leerling beslist samen met zijn/haar ouders.

Zit uw zoon/dochter nu in klas 1 en denkt hij/zij er aan om misschien over te gaan naar 2-havo? Lees dan de procedure determinatie klas 1.