Mentoren

De mentoren vormen het eerste aanspreekpunt voor zowel de ouders als de leerlingen.

In de Mentorenlijst 2017 kunt u zien welke mentor uw zoon/dochter heeft en wat zijn/haar emailadres is.