Verzuimbeleid

Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen te maken kunnen krijgen met verzuim. Door ziekte, verlof of vanwege andere redenen. Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. In het verzuimprotocol leest u welke soorten verzuim geoorloofd zijn en wat u en wij moeten doen bij de verschillende soorten verzuim.

Download hier het verzuimprotocol van de Walewyc.