Hieronder volgt de procedure wanneer je als leerling in klas 4 een extra examenvak wilt gaan volgen.

1. Voorafgaand aan rapport 2 geeft elke leerling aan of hij/zij een extra examenvak wil volgen in klas 4.
2. Bij rapport 2 wordt gekeken naar het gemiddelde voor alle vakken van de leerling. Bij een gemiddelde van 7,0 of hoger heeft de leerling toestemming om een extra vak te mogen volgen, indien dit organisatorisch mogelijk is.
3. Een leerling die bij rapport 2 gemiddeld lager scoort, wordt besproken door het docententeam. Het docententeam beslist of het volgen van een extra examenvak verantwoord is. De uitspraak van het docententeam is bindend. Ook hier geldt dat een leerling toestemming krijgt om een extra vak te mogen volgen, indien dit organisatorisch mogelijk is.
4. Als een leerling bij rapport 3 gemiddeld hoger scoort dan een 7,0, mag hij alsnog een extra examenvak volgen, indien dit organisatorisch mogelijk is