Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met het leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek om leerlingen een door de arts voorgeschreven medicijn toe te dienen. Informatie over het medisch handelen en het verstrekken van medicijnen kunt u vinden in het protocol medicijngebruik en medisch handelen.