Leerlingen uit het derde en het vierde leerjaar maken de rekentoets. Leerlingen die vorig schooljaar in de derde zaten en een voldoende hebben gehaald; die hoeven deze toets niet te maken. Leerlingen die hun cijfer, van vorig schooljaar, willen herprofileren, mogen dit uiteraard  wel doen. De hoogst behaalde score telt als cijfer. Leerlingen die nu in het vierde jaar zitten en vorig schooljaar een onvoldoende hebben behaald, zijn verplicht om deze toets in januari 2018 te maken. Ook leerlingen die nu in het vierde jaar zitten en die vorig schooljaar geen rekentoets hebben gemaakt, (als je afgestroomd bent van havo of als je de vierde voor de tweede keer doet), zijn verplicht om deze toets te maken.

Als voorbereiding laten we examenkandidaten deelnemen aan “Got it” . Het is een digitale rekenmethode om onze leerlingen voldoende te voorbereiden voor de rekentoets. Wilt u meer lezen over Got it?

Leerlingen die in de derde zitten, zijn verplicht om dit schooljaar rekentoets te maken. Deze leerlingen zijn op dit moment, een uur per week, bezig met de oefeningen voor de rekentoets. Er wordt verder in het land natuurlijk veel over de rekentoets gepraat; maar wat hoe wordt de rekentoets eigenlijk samengesteld? In deze korte film over de constructie en normering van de rekentoets legt het allemaal uit. Dit informatieve filmpje toont hoe de opgaven tot stand komen en legt kort uit hoe de normering in zijn werk gaat.