Dit schooljaar is het rekenexamen wederom een verplicht onderdeel van het eindexamen voor alle leerlingen. Zowel dit als het vorige schooljaar hebben de derdeklassers ter voorbereiding op de rekenexamens, gedurende 1 lesuur in de week, rekenlessen aangeboden gekregen. Tevens kunnen de leerlingen zich ook thuis voorbereiden op de rekenexamens. Het huidige rapportcijfer geeft een indicatie over het rekenniveau 2F van uw zoon/dochter. Het rekenniveau 2F wordt beschouwd als het niveau dat alle mavoleerlingen moeten beheersen om op het gebied van rekenen, maatschappelijk goed te kunnen functioneren.

Ook dit schooljaar dienen alle leerlingen van klas 3 verplicht deel te nemen aan de Cito-rekentoets. Het rekenexamen wordt digitaal afgenomen op 7 en 8 juni a.s. Deze toets is een volwaardig rekenexamen. Wordt er bij de toets lager dan een 5 gescoord, dan moeten de leerlingen verplicht de toets in het vierde leerjaar herkansen. De leerlingen krijgen in het vierde leerjaar nog drie kansen om een goed cijfer voor de rekentoets te halen.