Samenwerkingsverband De Langstraat

De Walewyc-mavo maakt, samen met alle andere VO-scholen in de regio, deel uit van het samenwerkingsverband “De Langstraat”. Dit samenwerkingsverband houdt zich bezig met allerlei zaken rondom Passend Onderwijs.

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat zitten namens OMO Scholengroep De Langstraat twee leden. De afgevaardigde namens het personeel is dhr. Mathieu Musters van het d’Oultremontcollege. De afvaardiging namens de ouders is momenteel vacant.

Meer informatie over de OPR vindt u op de site van SWV De Langstraat.