Erger jij je op straat ook wel eens aan zwerfafval dat met weinig moeite zo opgeruimd had kunnen worden?

Rommel trekt rommel aan en dat komt de leefbaarheid op de route van en naar school niet ten goede. Via het project ‘Snoeproutes’ willen we bewuster omgaan met de leefomgeving. Een snoeproute is de route die je aflegt van huis naar school en van school naar huis terug. Deze routes zijn vaak erg vervuild, doordat leerlingen onbewust of bewust hun afval op straat gooien. We weten natuurlijk allemaal dat het zeer schadelijk is voor het milieu, dicht bij ons en verder weg, als zwerfafval in de natuur terecht komt.

Het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo gaan zich daarom samen met de gemeente, enkele supermarkten en de politie sterk maken om het achteloos weggooien van afval, zoals snoeppapier en drinkflesjes, tegen te gaan.

In overleg met de politie en gemeente Waalwijk is besloten dat er gecontroleerd gaat worden. Voorkom een boete van ongeveer 90 euro en gooi je afval in de afvalbakken langs de route. Is de afvalbak vol, neem het afval mee naar school of naar huis om het daar weg te gooien.

We rekenen op jullie medewerking, samen maken we een fijne en schone leefomgeving  voor iedereen.