Wie zijn wij

De Walewyc Mavo is een kleinschalige, regionale vmbo-GT school. Wij bieden al jaren onze leerlingen een duidelijke en veilige structuur, waardoor zij alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. De Walewyc Mavo biedt elke leerling een aaneengesloten rooster, waardoor leerlingen hun lesdagen ten volle benutten.

Naast onze reguliere vmbo-GT klassen waarbij leerlingen op mavo-niveau les krijgen, bieden we ook aan een aantal leerlingen met een vmbo-GT/havo advies de mogelijkheid om les te krijgen op havo- niveau, de zogenaamde Olympiaklas. Deze driejarige Olympiaklas wordt vormgegeven door docenten van de Walewyc Mavo, samen met docenten van het Dr. Mollercollege, een havo/vwo school die gevestigd is onder hetzelfde dak als de Walewyc Mavo. Voor alle leerlingen geldt dat ze les krijgen vanuit dezelfde pedagogische opvattingen van het onderwijs van onze school.

Op de Walewyc Mavo kennen we de leerlingen door de intensieve contacten met de mentor, de vakdocent of overige medewerkers van de school. De Walewyc-mavo kenmerkt zich ook door een grote betrokkenheid van de ouders. Door een goede samenwerking tussen ouders, leerling en de school proberen we de leerling een onbezorgde schooltijd te bieden en met succes te begeleiden naar het diploma. We zien het diploma als startkwalificatie voor een verder succes in zijn schoolloopbaan.  Het hele team is betrokken bij de ontwikkeling van de totale leerling: hoofd, hart en lijf.

Het hoofd staat voor kennis vergaren, hard werken, goede resultaten behalen en je talenten ontwikkelen. De leerlingen behoren daartoe uitgedaagd te worden in een stimulerende leeromgeving. Zaken als differentiatie in de lessen, gebruik van ICT en het gebruik van activerende werkvormen zijn naast de vertrouwde klassikale lesmomenten onderdeel van het lesprogramma. Heeft een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig bij het leerproces? Zowel vóór als ná schooltijd bieden wij extra begeleiding op maat, waar de leerlingen (gratis) gebruik van maken.

Het hart staat voor het omgaan met elkaar. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij” zijn geworteld in de binnen- en buitenschoolse activiteiten van de Walewyc Mavo. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren, worden in een veilige leeromgeving geoefend.

Het lijf vertegenwoordigt tenslotte het actief bezig zijn in en buiten de lessen. Sportiviteit, creativiteit, gezond leven zijn de thema’s die belangrijk zijn de komende jaren. De leerling kan kiezen uit een breed pakket van examenvakken en kan daarnaast ook buiten schooltijd kiezen voor sport- en kunstklassen. Projecten, stages en excursies maken deel uit van het curriculum van de leerling.