Geschiedenis van de Walewyc

De Walewyc, opgericht in 1938 als R.K. Meisjes-ulo Maria Koningin, was voorheen een categorale mavo. Op 1 januari 1992 werd het bevoegd gezag van de Gerben de Vriesstichting, het toenmalige schoolbestuur, overgedragen aan de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg.
Met de invoering van het vmbo op 1 augustus 1999 is de toevoeging mavo verdwenen. Vanaf die datum vormen het Dr. Mollercollege, het d’Oultremontcollege, het Van Haestrechtcollege en de Walewyc-mavo één scholengroep voor voortgezet onderwijs in de oostelijke en centrale Langstraat. Om de school herkenbaar en onderscheidend te profileren binnen het aanbod van vmbo-scholen in de regio is besloten om de naam weer te wijzigen in Walewyc-mavo. Vanuit haar mavo-historie is bewust gekozen voor kleinschalig en duidelijk vmbo-onderwijs in homogene groepen in de theoretische en gemengde leerweg. Op dit moment heeft de Walewyc-mavo ongeveer 600 leerlingen en ruim 60 medewerkers.