Geschiedenis van de Walewyc

De Walewyc, opgericht in 1938 als R.K. Meisjes-ulo Maria Koningin, was voorheen een categorale mavo. Op 1 januari 1992 werd het bevoegd gezag van de Gerben de Vriesstichting, het toenmalige schoolbestuur, overgedragen aan de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg.
Met de invoering van het vmbo op 1 augustus 1999 is de toevoeging mavo verdwenen. Vanaf die datum vormen het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, het Van Haestrecht College en de Walewyc Mavo één scholengroep voor voortgezet onderwijs in de oostelijke en centrale Langstraat. Om de school herkenbaar en onderscheidend te profileren binnen het aanbod van vmbo-scholen in de regio is besloten om de naam weer te wijzigen in Walewyc Mavo. Vanuit haar mavo-historie is bewust gekozen voor kleinschalig en duidelijk vmbo-onderwijs in homogene groepen in de theoretische en gemengde leerweg. Op dit moment heeft de Walewyc Mavo ongeveer 600 leerlingen en ruim 60 medewerkers.