Walewyc Mavo

De Walewyc Mavo is een kleinschalige school voor leerlingen met vmbo-GT advies of een gemengd advies, waar in elk geval vmbo-GT is genoemd. Wij zijn trots dat we al jaren onze leerlingen een duidelijke en veilige structuur bieden, waardoor zij alle kansen kunnen benutten om hun talenten te ontplooien.

Op de Walewyc Mavo kennen we elkaar door de intensieve contacten met de mentor, de vakdocent en overige medewerkers van de school. De Walewyc Mavo kenmerkt zich ook door een grote betrokkenheid van de ouders. Door een goede samenwerking tussen ouders, leerling en de school proberen we de leerling een onbezorgde schooltijd te bieden en met succes te begeleiden naar het diploma. We zien het diploma als startkwalificatie voor een verder succes in hun schoolloopbaan.

Daarnaast beseffen we goed dat de school zich midden in de maatschappij bevindt. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij” zijn geworteld in de binnen- en buitenschoolse activiteiten van de Walewyc Mavo.

Meegaan met de maatschappij betekent ook dat we op het gebied van het onderwijs niet stilstaan. Zaken als differentiatie in de lessen, gebruik van ICT en het gebruik van activerende werkvormen zijn naast de vertrouwde klassikale lesmomenten en huiswerkbegeleiding een vertrouwd beeld van het onderwijs op de Walewyc Mavo.

Wij hopen dat u in deze schoolgids een goed beeld krijgt van het onderwijs op de Walewyc Mavo. Mochten er echter onduidelijkheden zijn en u heeft nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Een goed en succesvol schooljaar toegewenst namens alle medewerkers.

Nicolle Sommer

Nicolle Sommer, directeur

NB: Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij/zijn’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij/zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij/haar’ worden gelezen (indien van toepassing)