Identiteit

Een levensovertuiging is niet iets wat je op school onder lestijd eventjes overdraagt; de lessen levensbeschouwing kunnen dan ook nooit op zichzelf staan. Ook buiten de lessen om staan we daarom volop in voor onze christelijke, katholieke identiteit. Rond christelijke feestdagen bijvoorbeeld uit zich die eigenheid in verschillende vieringen en activiteiten.

Maar nog belangrijker dan dat is de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Respect, naastenliefde, vergeving, eerlijkheid en rechtvaardigheid – we willen graag dat die begrippen bij ons op school geen mooie woorden blijven, maar dat ze echt begrepen en geleefd worden, zowel door leerlingen als docenten. Zo hopen we leerlingen goed te begeleiden in hun groei naar volwassenheid en ze bewust te maken van hun plaats in de samenleving.