Onderwijsdoelen
Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen bij ons binnen de gestelde termijn hun diploma halen. De manier waarop wij school zijn, staat in dienst van dit doel. Om dit doel te bereiken willen we graag een kleinschalige school blijven. Door het overzichtelijke aantal leerlingen kunnen onze medewerkers een goede relatie met hen opbouwen en blijft onze school een veilige plek, die geborgenheid biedt. Daarnaast laten we leerlingen zoveel mogelijk groeien in zelfstandigheid. Hoe verder ze komen, hoe meer eigen verantwoordelijkheid ze krijgen. Tenslotte: we hopen meer te zijn dan alleen een leerinstituut; er is ruim aandacht voor sport, cultuur en… we kijken over de grens van onze school.