Onderwijsdoelen
Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen bij ons binnen de gestelde termijn hun diploma halen. Vanaf 2021-2022 is het ook mogelijk om een maatwerkdiploma te behalen. Het maatwerk bestaat eruit dat je versneld een vak kunt afsluiten of dat je een vak op hoger niveau kunt volgen. Daarnaast bieden we samen met het Dr. Mollercollege een driejarige kansklas, de Olympiaklas, aan waardoor leerlingen elk jaar op het eind hun passende leerroute kunnen vormgeven: doorgaan in de Olympiaklas, doorstromen naar havo of mavo. De manier waarop wij school zijn, staat in dienst van ons doel om alle leerlingen kansen te bieden. Om dit doel te bereiken willen we graag een kleinschalige school blijven. Door het overzichtelijke aantal leerlingen kunnen onze medewerkers een goede relatie met hen opbouwen en blijft onze school een veilige plek, die geborgenheid biedt. Daarnaast laten we leerlingen zoveel mogelijk groeien in zelfstandigheid. Hoe verder ze komen, hoe meer eigen verantwoordelijkheid ze krijgen. Tenslotte: we hopen meer te zijn dan alleen een leerinstituut; er is ruim aandacht voor sport, cultuur en… we kijken over de grens van onze school.