Cultuur en Kunstklassen
Op onze school nemen cultuur en Kunstklassen een belangrijke plaats in. We streven ernaar alle leerlingen op hun eigen niveau kennis te laten maken met verschillende culturele uitingen. We bezoeken toneelvoorstellingen, concerten en musea. We maken daarbij gebruik van de CJP-pas (landelijke cultuurpas).
Sinds enige jaren werken we nauw samen met Music’scool, een particuliere muziekschool die jongeren van nu weet aan te spreken. De mensen van Music’scool verzorgen eveneens de muzieklessen in leerjaar 1.

Kunstklassen
Samen met het Dr. Mollercollege organiseert de Walewyc-mavo ook Kunstklassen. De leerlingen kunnen op vrijwillige basis inschrijven voor de Kunstklassen op de vrijdagmiddag. Er zijn dan voor klas 1,2 en 3 geen lessen, maar workshops zoals theatertechniek, musicalklas, popklas, schrijfklas, toneelklas, modeklas, dansklas, etc. Hiervoor is er een samenwerking met het Kunstencentrum Waalwijk, De Leest, maar ook met opleidingen op dit gebied in Tilburg. Er zijn regelmatig opvoeringen en tentoonstellingen van deze Kunstklassen. De Kunstklassen bieden voor elk wat wils.

Wie voor de kunstklassen kiest, kiest voor:
•  Verbreden en verdiepen van talent
•  Kennismaken met nieuwe culturele activiteiten
•  Leren samenwerken, organiseren en presenteren
•  Samen optreden met andere leerlingen

Voor de Kunstklassen kan elke leerling van klas 1,2 en 3 zich inschrijven. Het gaat om een extra activiteit waarvoor de ouders een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd.
In schooljaar 2017-2018 is gestart met een speciale techniekklas. De leerlingen kunnen zich daar verdiepen in allerlei technische onderwerpen van ICT: programmeren, elektronica t/m energie.