Cultuur en Kunstklassen
Op onze school nemen cultuur en Kunstklassen een belangrijke plaats in. We streven ernaar alle leerlingen op hun eigen niveau kennis te laten maken met verschillende culturele uitingen. We bezoeken toneelvoorstellingen, concerten en musea. We maken daarbij gebruik van de CJP-pas (landelijke cultuurpas).
Sinds enige jaren werken we nauw samen met Music’scool, een particuliere muziekschool die jongeren van nu weet aan te spreken. De mensen van Music’scool verzorgen eveneens de muzieklessen in leerjaar 1.

The Experience Factory

Samen met het Dr. Mollercollege organiseert de Walewyc-mavo ook the Experience Factory ( TEF). De leerlingen kunnen op vrijwillige basis inschrijven voor de TEF op de vrijdagmiddag. Er zijn dan voor klas 1,2 en 3 geen lessen, maar workshops zoals theatertechniek, musicalklas, popklas, schrijfklas, toneelklas, modeklas, dansklas, etc. Hiervoor is er een samenwerking met het Kunstencentrum Waalwijk, De Leest, maar ook met opleidingen op dit gebied in Tilburg. Er zijn regelmatig opvoeringen en tentoonstellingen. TEF biedt voor elk wat wils.

Wie voor TEF kiest, kiest voor:
•  Verbreden en verdiepen van talent
•  Kennismaken met nieuwe culturele activiteiten
•  Leren samenwerken, organiseren en presenteren
•  Samen optreden met andere leerlingen

Elke leerling van klas 1,2 en 3 kan zich inschrijven voor TEF. Het gaat om een extra activiteit waarvoor de ouders een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd.
In the Experience Factory kun je ook nieuwe dingen leren: Sinds een paar jaar hebben we een speciale techniekklas. De leerlingen kunnen zich daar verdiepen in allerlei technische onderwerpen van ICT: programmeren, elektronica t/m energie. Elk jaar proberen we TEF uit te breiden maar nieuwe activiteiten.