• Jaar
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Afdeling
 • vmbo-gt
 • vmbo-gt
 • vmbo-gt
 • vmbo-gt
 • Deelnemers
 • 157
 • 170
 • 152
 • 160
 • Gezakt
 • 3
 • 8
 • 8
 • 8
 • Geslaagd
 • 154
 • 162
 • 144
 • 152
 • Percentage
 • 98%
 • 95%
 • 95%
 • 95%

VSV cijfers
Sinds februari 2017 is een nieuwe website: onderwijsincijfers.nl beschikbaar met informatie over voortijdig schoolverlaten. De cijfers over schooluitval worden vanaf 2017 op een andere manier aan u gepresenteerd (opgesplitst naar schoolverlaters in de onderbouw- en bovenbouw).

Schoolresultaten
Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier voor een directe link.

Uitgebreide rapportage interne doorstroom 2018-2019 uit Vensters voor Verantwoording:
Interne doorstroom Walewyc.