Richtingen

Voor leerlingen met een advies K/GT of GT bieden we de brugklas mavo/havo aan. Voor leerlingen met een GT/havo  advies bieden we de brugklas mavo-havo óf de Olympiaklas aan.  Alle leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie. Vanuit het advies van de leerkracht van groep 8, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het kind kenmerken wordt bekeken welke brugklas de leerling het beste zou kunnen volgen. Deze commissie neemt voor elke leerling een besluit tot aanname in de reguliere brugklas of de Olympiaklas.

Voor elke leerling geldt dat hij op het einde van het eerste leerjaar de leerroute samen met docenten en ouder(s)/verzorger(s) kan bepalen, in overleg met de school. De leerling kan doorstromen naar het tweede jaar van de mavo, de Olympiaklas óf de havo, mits voldaan wordt aan de doorstroomcriteria.

Verder zijn de eerste twee leerjaren voor alle reguliere mavo-leerlingen hetzelfde, om de overgang vanuit het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tweede klas wordt het vakkenpakket van de brugklas uitgebreid met nask, Duits en economie. In de derde klas volgt iedere leerling een beroepsgericht vak of LO2. Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keus gemaakt voor het vakkenpakket in klas 4. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is maar klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 AVO-vakken) en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 AVO-vakken plus één beroepsgericht vak).

Binnen de eigen leerweg  kiest elke leerling voor een sector.

Theoretische leerweg
•  Zorg en welzijn
•  Techniek
•  Economie
•  Landbouw

Gemengde leerweg

•  Zorg en welzijn
•  Economie en ondernemen
•  Dienstverlening en producten

Derde leerjaar In het derde leerjaar begint het examenprogramma; een aantal behaalde resultaten tellen dan mee voor het eindexamen, dat aan het eind van de vierde leerjaar zal worden afgenomen. Om een goed resultaat te kunnen halen, is het zeer belangrijk dat leerlingen de leerweg en de vakken kiezen die bij hen passen. In dit keuzeproces worden ze daarom bijgestaan door de mentor en/of door de decaan van school. Voor leerlingen die dat aankunnen, bieden we vanaf schooljaar 2021-2022 de mogelijkheid om een vak te versnellen óf een vak op hoger niveau te volgen, waardoor zij met een maatwerkdiploma de school verlaten.