Richtingen

Alle leerlingen worden geplaatst in de brugklas mavo-havo en kunnen aan het einde van het eerste leerjaar doorstromen naar het tweede jaar van de mavo óf havo, mits voldaan wordt aan de doorstroomcriteria. Alle leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie. Deze commissie neemt voor elke leerling een besluit tot aanname in de reguliere brugklas of de Olympiaklas.

Leerlingen met een gemengd vmbo-K/GT-advies kunnen zich aanmelden voor de reguliere brugklas (mavo), maar de toelatingscommissie kan besluiten om een leerling af te wijzen. Vanuit het advies van de leerkracht van groep 8, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de kind kenmerken wordt bekeken of de leerlingen dit niveau aan zouden kunnen.

Verder zijn de eerste twee leerjaren zijn voor alle reguliere mavo-leerlingen hetzelfde, om de overgang vanuit het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tweede klas wordt het vakkenpakket van de brugklas uitgebreid met nask, Duits en economie. In de derde klas volgt iedere leerling een beroepsgericht vak of LO2. Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keus gemaakt voor het vakkenpakket in klas 4. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is maar klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 AVO-vakken) en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 AVO-vakken plus één beroepsgericht vak).

Binnen de eigen leerweg  kiest elke leerling voor een sector.

Theoretische leerweg
•  Zorg en welzijn
•  Techniek
•  Economie
•  Landbouw

Gemengde leerweg

•  Zorg en welzijn
•  Economie en ondernemen
•  Dienstverlening en producten

Derde leerjaar In het derde leerjaar begint het examenprogramma; een aantal behaalde resultaten tellen dan mee voor het eindexamen, dat aan het eind van de vierde leerjaar zal worden afgenomen. Om een goed resultaat te kunnen halen, is het zeer belangrijk dat leerlingen de leerweg en de vakken kiezen die bij hen passen. In dit keuzeproces worden ze daarom bijgestaan door de mentor en/of door de decaan van school.