Hart voor sport
De Walewyc Mavo is een school die hart voor sport heeft. In de brugklas krijgen leerlingen vier uur gym per week en daarnaast nog extra mogelijkheid om te sporten in de sportklas van de Walewyc Mavo. De school heeft de beschikking over Sportzaal De Zeine en beschikt over prachtige buitenvelden bij de hockeyclub en atletiekclub aan de Sportboulevard.

Sportklassen

Omdat we bewegen zo belangrijk vinden, organiseert de Walewyc Mavo deze speciale klassen van de onderbouw op vrijdagmiddag naast de reguliere gymlessen. De sportklassen zijn vrijwillig. Je kunt je inschrijven voor een sport naar keuze. Samen met andere leerlingen word je ingedeeld in een groep waarmee je een aantal weken gaat sporten met keuzemogelijkheden voor mountainbiken, klimmen, tennis, freerunning, tafeltennis, taekwondo, squash, paardrijden, fitness en turnen in een echte turnhal. Je gaat bij verenigingen kennis maken met sporten waar je zelf voor kiest. Je kunt ook kennis maken met sporten die je normaal niet doet in de gymlessen. In de sportlessen op school leer je ook samenwerken, hoe je andere leerlingen kunt helpen. Tevens kun je deelnemen aan sporttoernooien.

Wie voor de sportklassen kiest, kiest voor:
• Verbreden en verdiepen van sport
• Kennismaken met nieuwe sporten
• Leren samenwerken, organiseren en hulpverlenen
• Samen sporten met andere leerlingen

Voor de sportklassen kan elke leerling van klas 1 en 2 zich inschrijven. Het gaat om een extra activiteit waarvoor de ouders een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd. Elk schooljaar merken we dat er veel animo voor deze sportklassen is, dus schrijf hiervoor tijdig in anders loop je de kans dat de klassen al vol zitten.

Sport als examenvak
Naast alle traditionele vakken biedt de Walewyc Mavo ook het vak LO2 (sport) als examenvak. Dat betekent dat leerlingen in klas 3 en 4 dit vak kunnen kiezen in hun lesrooster. Om deel te mogen nemen aan het examenvak LO2 zijn selectiecriteria opgesteld. De Walewyc Mavo werkt nauw samen met het ROC-Tilburg sport en bewegen. Heb je met goed gevolg het vak LO2 gedaan op de Walewyc Mavo? Dan mag je met een wildcard meteen doorstromen naar de opleiding Sport en Bewegen van het ROC Tilburg.