Lestijden Walewyc-mavo
1e uur08.20 - 09.10 uur
2e uur09.10 - 10.00 uur
3e uur10.00 - 10.50 uur
Pauze10.50 - 11.10 uur
4e uur11.10 - 12.00 uur
5e uur12.50 - 13.20 uur
6e uur13.20 - 14.10 uur
7e uur14.10 - 15.00 uur
8e uur15.00 - 15.50 uur
9e uur15.50 - 16.40 uur

Lestijden
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen hun lesrooster. Alle klassen 1 t/m 4 hebben normaal gesproken les van het eerste tot en met het zevende of achtste uur en geen tussenuren. Gedurende het schooljaar vinden meermaals roosterwijzigingen plaats. Dit is een onvermijdelijk gevolg van de vele activiteiten, projecten, excursies en schoolexamens. Ook afwezigheid van een docent kan aanleiding zijn om het rooster tijdelijk aan te passen.

Het dagrooster op de website, de ELO of Magister en de lichtkrant in de school houden de leerlingen op de hoogte. Het is belangrijk dat leerlingen tijdens het schooljaar alle dagdelen beschikbaar zijn en blijven. In principe zijn leerlingen tussen 8.20 uur en 16.40 uur beschikbaar voor schoolactiviteiten.

De planning van het gehele schooljaar staat eveneens op de site en is per onderdeel aan te klikken, zodat iedereen in detail op de hoogte kan zijn van wat er in school allemaal gebeurt.

Lessentabel schooljaar 2019-2020

VakkenKlas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Nederlands4344
Frans223*4
Duits33*4
Engels3334
Geschiedenis222*4
Aardrijkskunde212*4
Maatschappijleer2
Wiskunde4444
NaSk23
Natuurkunde4
Scheikunde4
Biologie222*4
Economie22*4
Zorg & welzijn3**4
Economie en ondernemen3**4
Dienstverlening en producten3**4
LO2 (lichamelijke opvoeding 2)3**
Levensbeschouwing22
Techniek2
Beeldende Vorming (CKV)222
Tekenen (examenvak)4
Lichamelijke opvoeding4222
Begeleidings/mentorles1110,5
Walewyc uur1
Rekenuur111
Totaal323223 + 8 / 9 / 1025 / 33

leerjaar 3: ** = keuze uit één van de beroepsgerichte of praktijkgerichte vakken verplicht 
leerjaar  4: *   = keuze uit 6 of 7   examenvakken: de leerlingen kiezen 4 vakken 

Lessentabel Olympiaklas 2019-2020

 • Vakken
 • Nederlands
 • Frans
 • Duits
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Wiskunde
 • NaSk
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Economie
 • Levensbeschouwing
 • Beeldende Vorming
 • Rekenen
 • Lichamelijke opvoeding
 • Mentorles
 • Studieles
 • Walewyc uur
 • Totaal
 • Klas 1
 • 4
 • 3
 • 0
 • 3
 • 2
 • 2
 • 3
 • NaSk
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • 2
 • Economie
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 32
 • Klas 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • 3
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • Studieles
 • Walewyc uur
 • 33
 • Klas 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • NaSk
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • Levensbeschouwing
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • Studieles
 • Walewyc uur
 • 33