Lestijden Walewyc Mavo
1e uur begeleidingsuur 08.15 - 08.45 uur
2e uur08.45 - 09.30 uur
3e uur09.30 - 10.15 uur
4e uur10.15 - 11.00 uur
Pauze11.00 - 11.15 uur
5e uur11.15 - 12.00 uur
6e uur12.00 - 12.45 uur
Pauze12.45 - 13.15 uur
7e uur13.15 - 14.00 uur
8e uur14.00 - 14.45 uur
9e uur14.45 - 15.30 uur
10de uur15.30 - 16.15 uur

Lestijden

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen hun lesrooster. Alle klassen 1 t/m 4 hebben normaal gesproken les van het eerste tot en met het achtste uur of negende uur en geen tussenuren. Gedurende het schooljaar vinden meermaals roosterwijzigingen plaats. Dit is een onvermijdelijk gevolg van de vele activiteiten, projecten, excursies en schoolexamens. Ook afwezigheid van een docent kan aanleiding zijn om het rooster tijdelijk aan te passen.

Het dagrooster in Magister of de ELO, houdt de leerlingen op de hoogte. Het is belangrijk dat leerlingen tijdens het schooljaar alle dagdelen beschikbaar zijn en blijven. In principe zijn leerlingen tussen 8.15 uur en 16.15 uur beschikbaar voor schoolactiviteiten.

De planning van het gehele schooljaar staat eveneens op de site en is per onderdeel aan te klikken, zodat iedereen in detail op de hoogte kan zijn van wat er in school allemaal gebeurt.

Lessentabel schooljaar 2021-2022

VakkenKlas 1Klas 2Klas 3Klas 4
Nederlands4344
Frans223*4
Duits33*4
Engels3334
Geschiedenis222*4
Aardrijkskunde212*4
Maatschappijleer2
Wiskunde4444
Nask2
Natuurkunde24
Scheikunde1,54
Biologie222*4
Economie22*4
Zorg & welzijn3**4
Economie en ondernemen3**4
Dienstverlening en producten3**4
LO2 (lichamelijke opvoeding 2)3**4
Levensbeschouwing22
Techniek2
Beeldende Vorming (CKV)222
Tekenen (examenvak)4
Lichamelijke opvoeding4222
Begeleidings/mentorles1111
Walewyc-uur110,5
Rekenen1
Totaal323223 + 8 / 9 / 1025 / 33

leerjaar 3: ** = keuze uit één van de beroepsgerichte vakken verplicht of LO2 
leerjaar  4: *   = keuze uit 6 of 7 examenvakken 

Lessentabel Olympiaklas 2021-2022

 • Vakken
 • Ne
 • En
 • Fa
 • Du
 • Gs
 • Ak
 • Wi
 • NaSk
 • Na
 • Sk
 • Bi
 • Ec
 • Lb
 • Bv
 • Lo
 • Tn
 • Mentorles
 • PPO
 • Walewyc uur
 • Totaal
 • Klas 1
 • 4
 • 3
 • 3
 • Du
 • 2
 • 2
 • 3
 • NaSk
 • Na
 • Sk
 • 2
 • Ec
 • 2
 • 2
 • 4
 • 0
 • 1
 • PPO
 • 1
 • 30
 • Klas 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • Na
 • Sk
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • Tn
 • 1
 • 0,5
 • 0,5
 • 32
 • Klas 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • NaSk
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • Tn
 • 1
 • PPO
 • Walewyc uur
 • 32