Buitenlesactiviteiten

Veel leerlingen zien hun leefwereld beperkt tot thuis, school, sportclub, hobbyclub en later stad en uitgaansgelegenheden. Er zijn talrijke plekken waar een leerling een hoop positieve ervaringen kan opdoen. Samenwerkend nieuwe dingen ontdekken, in de school of in een compleet andere omgeving, vinden we op de Walewyc ook belangrijk. Daarom worden er elk jaar naast de reguliere lessen extra activiteiten georganiseerd, zowel binnen als buiten de school.

De Walewyc Mavo biedt buitenlesactiviteiten aan die passen bij de schoolvakken en het mentoraat. Deze activiteiten rusten op de drie pijlers “hoofd, hart en lijf”. “Hart” gaat over alle activiteiten die te maken hebben met kennismaking, groepsvorming en omgaan met elkaar. “Hoofd” gaat over alle educatieve aspecten van de buitenlesactiviteiten, dus kennis die leerlingen vergaren door deel te nemen aan de activiteit. ”Lijf” gaat om het verwerven van vaardigheden, het doen en het samenwerken met elkaar.

De Walewyc Mavo heeft als uitgangspunt dat elke leerling in de gelegenheid moet zijn om mee te doen met de buitenlesactiviteiten. Daarom organiseren we een beperkt aantal activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, projectdagen en dagexcursies met zo laag mogelijke kosten voor de ouders. De Walewyc neemt een aantal kosten voor eigen rekening en vraagt ouders in enkele gevallen om een kleine bijdrage voor activiteiten.

De Walewyc Mavo biedt een evenredig aanbod aan elke leerling, zodat er slechts kleine verschillen zijn tussen de afzonderlijke leerjaren. De Walewyc Mavo organiseert geen buitenlandse reizen buiten het lesprogramma om, maar beperkt zich tot één buitenlandse reis in klas 3 voor alle leerlingen. Deze reis staat in het teken van kennismaken met elkaar en groepsvorming, omdat leerlingen vanuit hun gekozen vakkenpakketten niet meer bij elkaar in dezelfde klassen zitten zoals in de onderbouw.

Op de website van onze school én in het leerling- en ouderportaal staan de buitenschoolse activiteiten per leerjaar vermeld. Voor elk van de extra activiteiten geldt dat we door middel van een ondersteuningsfonds ouders kunnen ondersteunen, zodat elke leerling mee kan doen.

Daarnaast wil de Walewyc Mavo de komende jaren naast de acties voor goede doelen, structureel zich inspannen voor de medemens in de regio. Een aantal leerlingen van onze school is actief voor goede doelen, regionaal en landelijk. De school wil zich inzetten voor juist die doelen. De leerlingen is dan ambassadeur voor het goede doel. Zo willen we laten zien dat iedereen op school deel uit maakt van de maatschappij.

Klas 1:
Introductieweek
Projectdag Fabeldieren
Sinterklaas- en Kerstviering
Projectdagen Globaland
Projectdag ”De gezonde school”
Klas/Mentoractiviteit
Sportdag: handbaltoernooi
Goede Doelactie
Culturele activiteit(en)
Schoolfeest(en)

Op basis van extra inschrijving: Sport- en Kunstklas

Klas 2:
Projectdag met excursie: Middeleeuwse stad
Sinterklaas- en Kerstviering
LOB: Op stap naar werken, Speeddaten met MBO
Projectdag “Versterkt techniek”
Dagexcursie Beekse Bergen
Klas/mentoractiviteit
Sportdag: handbaltoernooi
Goede Doelactie
Culturele activiteit(en)
Schoolfeest(en)

Op basis van extra inschrijving: Sport- en Kunstklas

Klas 3:
Kennismakingskamp: 4 dagen Ardennen / Luxemburg
Sinterklaas- en Kerstviering
LOB: opleidingsmarkt MBO, beroepenmarkt
Stageweek vanuit de gemengde leerwegen
Projectdag: vrijwilligersdag NL-doet
Projectdag “Young Impact Challenge”
Klas/mentoractiviteit
Sportdag: handbaltoernooi
Goede Doelactie
Culturele activiteit(en)
Schoolfeest(en)

Op basis van extra inschrijving: Sport- en Kunstklas

Klas 4:
Sinterklaas- en kerstviering
LOB: opleidingsmarkt MBO
Projectdag “Tweede Kamer”
Theaterworkshops en improvisatieshow Tilburg Tigers
Dagexcursie  naar Engeland
Klas/Mentoractiviteit
Galafeest
LSD (Laatste SchoolDag)
Goede Doelactie
Dagexcursie tekenen als examenvak (alleen voor leerlingen met tekenen als examenvak)
Schoolfeest(en)