Maatschappelijke activiteiten en stages
De Walewyc Mavo beseft dat de school zich midden in de maatschappij bevindt. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij ” zijn geworteld in de binnen- en buitenschoolse activiteiten van de Walewyc Mavo. De Walewyc Mavo houdt zich bewust bezig met burgerschapsvorming en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving.

Door maatschappelijke activiteiten, zoals acties voor het goede doel, deelnemen aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet en nauw samenwerken met zorginstellingen kan een leerling een betekenisvolle en onbetaalde bijdrage aan de maatschappij leveren en hij kan ervaren wat het betekent om echt samen met anderen iets te doen voor anderen. Daarnaast gaat elke leerling in de derde klas een aantal dagen op stage bij bedrijven en/of instellingen om zich te oriënteren op toekomstige beroepen. Ook hier ervaren leerlingen wat het is om te functioneren binnen een beroepsgerichte context.